Thursday, November 14, 2019

Bộ sách: Cuộc Chiến Việt Nam 1945-1975 của tác giả Long Điền xem miển phí.

VN History

Welcome to Vietnam History .
This page is collect all ediction for study Viet-history .

Khi nghiên cứu Lịch Sử Việt Nam thì nên đọc nhiều bộ .
Trong trang này lưu trữ 9 bộ sử của 9 Sử Gia .

Sunday, September 1, 2019

CSVN tố cáo Tội Ác Chiến Tranh của Trung Cộng.

CSVN gian manh, bên ngoài kể tội Trung Cộng xâm lược, bên trong giao du thân thiết, bợ đở TC. Dân mình bị lầm ủng hộ chúng gần 1 thế kỷ!!!!
Vanhoa LeTheo dõi
40 năm sau vẫn nguyên giá trị!
Đúng là bản chất của "quân xâm lược"!
(Chú thích: Bạn FB Thành Nghiêm Xuân là tác giả của bìa sách này đấy)!
https://www.facebook.com/longdien1942

Hội Nghị Thành Đô & Những Hệ Lụy Của Hiệp Định Bán Nước.

Hội Luận với Khối 8406 đề tài Hiệp Ước Thành Đô.
HL8406 TL321 CN Aug 31, 2014.

453 views
Published on Sep 2, 2014
SUBSCRIBED 1.4K
Chủ đề: Hội Nghị Thành Đô & Những Hệ Lụy Của Hiệp Định Bán Nước. (tiếp) Diễn giả: Ông Long Điền - Nhà Biên Khảo Cuộc Chiến Việt Nam. Video dài 2 giờ 23 phút trên hệ thống Paltalk.

Wednesday, August 21, 2019

Bộ sách tìm hiểu lịch sử: "Cuộc Chiến Việt Nam 1945-1975 tác giả Long Điền Vương Văn Giàu.

VN History

Welcome to Vietnam History .
This page is collect all ediction for study Viet-history .

Khi nghiên cứu Lịch Sử Việt Nam thì nên đọc nhiều bộ .
Trong trang này lưu trữ 9 bộ sử của 9 Sử Gia .